Priešgaisrinė įranga >> Priešgaisrinės saugos ženklai >> Evakuaciniai ir informaciniai ženklai (lipdukai)
 

Evakuaciniai ir informaciniai ženklai (lipduk


Gaisrinių saugos priemonių nurodomieji ženklai

 

  4.1  


  Gaisrinis čiaupas   4.4  
  Kopėčios  
  4.2  


  Gesintuvas   4.5  


  Krypties rodyklės, naudojamos prie gaisrinių saugos priemonių nurodomųjų ženklų  
  4.3  


  Gaisro ir gelbėjimo telefonas   4.6  


  Vieta rūkymui  

 


Įspėjimo ženklai
  1.1  


  Įspėjimas apie elektros srovės pavojų   1.10  
  Įspėjimas apie įmonės vidaus transporto priemones  
  1.2  


  Įspėjimas apie toksinę medžiagą   1.11  


  Įspėjimas apie kliūtį  
  1.3  


  Įspėjimas apie ėdžią medžiagą   1.12  


  Įspėjimas apie žemą temperatūrą  
  1.4  


  Įspėjimas apie pakeltą krovinį   1.13  


  Įspėjimas apie radioaktyvią medžiagą  
  1.5  


  Įspėjimas apie stiprų magnetinį lauką   1.14  


  Įspėjimas apie lazerio spindulius  
  1.6  


  Įspėjimas apie biologinį pavojų   1.15  


  Įspėjimas apie oksiduojančią medžiagą  
  1.7  


  Įspėjimas apie sprogstančiąją medžiagą   1.16  


  Įspėjimas apie nejonizuojančią spinduliuotę  
  1.8  


  Įspėjimas apie degiąją medžiagą arba aukštą temperatūrą   1.17  


  Įspėjimas apie pavojų nukristi  
  1.9  


  Įspėjimas apie bendrojo pobūdžio pavojų   1.18  


  Įspėjimas apie kenksmingąją arba dirginančiąją medžiagą  

 


Draudimo ženklai
  2.1  


  Naudoti atvirą ugnį ir rukyti draudžiama   2.6  
  Važiuoti įmonės vidaus transporto priemonėmis draudžiama  
  2.2  


  Rūkyti draudžiama   2.7  


  Pašaliniams įeiti draudžiama  
  2.3  


  Vanduo netinkamas gerti   2.8  


  Liesti draudžiama  
  2.4  


  Vandeniu gesinti draudžiama   2.9  


  Šunis vedžioti draudžiama  
  2.5  


  Pėstiesiems eiti draudžiama   2.10  


  Mobiliais telefonais naudotis draudžiama  

 


Evakuaciniai ir pirmosios pagalbos ženklai
  3.1  


  Išėjimas į kairę   3.6  
  Pirmosios pagalbos dušas  
  3.2  


  Išėjimas į dešinę   3.7  


  Akių praplovimo įtaisas  
  3.3  


  Išėjimas čia   3.8  


  Avarinio kvietimo telefonas evakuacinei arba pirmajai pagalbai  
  3.4  


  Pirmoji pagalba   3.9  


  Krypties rodyklės, naudojamos prie pirmosios pagalbos ženklų  
  3.5  


  Neštuvai      
 

     

 


Elektrosaugos plakatai ir ženklai
  5.1  


  Stok ! Įtampa   5.7  
  Įtampos žymėjimas (12V, 36V, 42V, 220V, 380V)  
  5.2  


  Bandymai ! Pavojinga gyvybei   5.8  


  Įjungta  
  5.3  


  Nelipk ! Užmuš   5.9  


  Išjungta  
  5.4  


  Nejungti ! Įrengimuose dirbama   5.10  


  Dirbti čia !  
  5.5  


  Neatidaryti ! įrenginiuose dirbama   5.11  


  Lipti čia !  
  5.6  


  Įžeminta      
 

     

 


Įpareigojamieji ženklai
  6.1  


  Būtina naudoti klausos apsaugines priemones   6.7  
  Būtina dėvėti apsauginius drabužius  
  6.2  


  Būtina naudoti apsauginius akinius   6.8  


  Bendrasis įpareigojamasis ženklas  
  6.3  


  Būtina prisisegti apsauginį pririšimą   6.9  


  Būtina avėti apsauginius batus  
  6.4  


  Pėstiesiems eiti tik šiuo taku   6.10  


  Būtina naudoti apsauginį veido skydelį  
  6.5  


  Būtina mūvėti apsaugines pirštines   6.11  


  Būtina naudoti kvėpavimo takų apsaugines priemones  
  6.6  


  Būtina dėvėti apsauginį šalmą      
 

     

 


Kiti ženklai

 

  7.1  


  Lipdukas ant durų (gali būti su įvairia reklama)   7.5  
  WC moterims  
  7.2  


  Lipdukas ant durų (gali būti su įvairia reklama)   7.6  


  WC vyrams  
  7.3  


  Lipdukas "Prašome nesiūlyti prekių"   7.7  


  Ženklas "Privati valda"  
  7.4  


  WC   7.8  


  Ženklas "Neužstatyti pravažiavimo"

 

 


<< Atgal
 
<< Atgal