Atliekame gaisrinių hidrantų patikrą

Remiantis PAGD bendrosiomis gaisrinės saugos taisyklėmis

  1. Gaisriniai hidrantai turi būti tvarkingi, jų šulinų dangčiai turi lengvai atsidaryti bet kuriuo metų laiku.

  2. Draudžiama užstatyti privaziavimo prie gaisrinių hidrantų kelius ir pačius gaisrinius hidrantus.

  3. Kartą per metus būtina patikrinti gaisrinių hidrantų kolonėlių techninę būklę (paleisti vandenį), o patikros rezultatus surašyti į tam tikslui skirtą žurnalą arba atitinkamos formos aktą.

Gaisrinių čiaupų vandens debeto nustatymą, gaisrinių žarnų hidraulinį išbandymą ir perkantavimą.

Remiantis PAGD bendrosiomis gaisrinės saugos taisyklėmis

1. Vandentiekio tinklas turi būti techniskai sutvarkytas. Vidaus gaisrinį vandentiekį būtina kartą per metus patikrinti: perplauti- nuleisti vandenį iš kiekvieno gaisrinio čiaupo, įsitikinti ar jie nesurūdiję, sugedusius gaisrinius čiaupus suremontuoti ar pakeisti naujais, gaisrines žarnas perkantuoti, hidrauliškai išbandyti, patikrinti elektrifikuotų sklendžių ir gaisrinių siurblių veikimą. Patikros rezultatai turi būti surašyti į tam skirtą žurnalą.
2. Vidaus gaisrinio vandentiekio gaisriniai čiaupai turi būti su žarnomis ir švirkštais ir laikomi spintelėse. Gaisrinės žarnos turi būti sausos, susuktos į dvigubą ritę ir prijungtos prie čiaupų ir švirkštų.

 

 
<< Atgal